UKK er en faglig organisation for kunstnere, kuratorer og kunstformidlere.

Medlemskab

Som medlem af UKK:

  • Støtter du UKKs arbejde på billedkunstfeltet.
  • Har du adgang til UKKs medlemsforum.
  • Får du invitationer til at deltage i årsmøder og generalforsamlinger, hvor du med stemmeret kan påvirke UKKs fokusområder.
  • Har du ret til at stille op til UKKs bestyrelse.
  • Inviteres du til UKKs aktiviteter
  • Har du gratis eller reduceret adgang til en lang række museer, kunsthaller og kulturinstitutioner i Danmark.

Hvis du har afsluttet din uddannelse, skal du sende en kopi af dit afgangsbevis. Hvis du er autodidakt skal du indsende dit CV. Hvis du er studerende, skal du indsende en kopi af dit studiekort.

Kontingent sats

Satsen er justeret efter din indkomst før skat. Se modellen nedenfor.

Sats Indkomstniveau
375 kr. pr. kvartal, 1.500 kr. pr. år indkomst over 25.000 kr. pr. md.
300 kr. pr. kvartal, 1.200 kr. pr. år indkomst mellem 19.000 kr. og 25.000 kr. pr. md.
150 kr. pr. kvartal, 600 kr. pr. år indkomst mellem 9.000 kr. og 19.000 kr. pr. md.
50 kr. pr. kvartal, 200 kr. pr. år studerende eller indkomst under 9.000 kr. pr. md.
Organisation kontakt os
Donation kontakt os

Skattefradrag

UKK er en ikke-erhvervsdrivende forening og derfor er vi ikke omfattet af skattelovgivningen, der gælder for eksempelvis fagforforeninger, hvor medlemmer automatisk får fratrukket deres kontingent på årsopgørelsen. Men har du en kunstnerisk/kuratorisk virksomhed eller hobbyvirksomhed kan du med stor sandsynlighed trække dit kontingent fra der. Du kan læse mere om det her