Symposium

Kunst og organisering

 

Symposium om kunst og organisering i 2016.

UKK inviterer dig til mini-symposium om kunst og selvorganisering i anledningen af UKKs årlige general forsamling.

Symposiet præsenterer kurator og editor af bogen ‘Self-organized’ ’Anne Szefer Karlsen, kunstner og co-founder of Diakron, David Hilmer Rex og kunstner og grundlægger af THE WINTER OFFICE, Hugo Hopping. Vores tre speakers repræsenterer på hver deres måde det praktiske, teoretiske, kunstneriske og kuratoriske og danner med hver deres oplæg grundlag for symposiet og paneldebatten.

Kunstnere, kuratore og kultur formidlere er forbundede med forskellige systemer af selv organisering på samtidskunstfeltet. Organiseringen opstår som en del af som forskellige selvstændige strukturer, der ofte sigter efter at ville nuancere de mere konventionelle agendaer i kunstverdenen, repræsenteret af etablerede kunst- og kulturinstitutioner. Selvorganisering har eksisteret siden den tidlige avant-garde og opstod igen i 1960’erne, og igen i 1990’erne. Idag, i en dansk sammenhæng, kan de selvorganiserede strukturer, i kraft af deres mikro-institutionelle lag, anskues som en mere stabil størrelse til sammenligning med offentlige kunstinstitutioners ofte skiftende agendaer.

I det selvorganiserede lag giver den kreative og politiske økonomi, der skabes gennem kunsten, os mulighed for at reflektere over hvordan selvorganisering faktisk og ideelt fungerer, og over de politiske implikationer der produceres gennem dets virke og praksis.

Hvad indebærer denne form for organisering for indiviet og for kollektivet?
Balancerer unge kunstnere, kuratorer og kunstformidlere på en tynd line mellem selvstændighed på den ene side, og den kreative økonomi på den anden side? På den ene side, findes ideen om en entreprenant ung initivtager i \winner gets it all\ kulturen og på den anden, har man en sand organisatorisk realisering og forandring.

Organiseringen bliver her til den centrale from for teori og praksis for den kreative klasses fakturering af resultater og skuffelser. Sætter vi kunsten i et forkert perspektiv når vi anser den for at vaere sub-kulturel – og skulle man hellere tænke kunsten op som aktiv del af vores samfund? Udgør denne revitalisering af kunsten og dens selvorganiserende potentiale et for velbefindende, som kun er relevant inden for kunstens egne rammer? Er det tid til at gentænke grænserne for hvordan denne teori og praksis for ‘kreativ management’ relaterer sig til andre strukturer i vores samfund?

Symposiet er organiseret af Iben Elmstrøm og Gro Sarauw for UKK.

Vi ses på Overgaden Institute of Art!