Møde

Dialogmøde om udfordringer kunstarbejdere med handicap står overfor

 

UKK inviterer til et dialogmøde for at tage fat på udfordringer som kunstnere, kuratorer og kunstarbejdere med handicap står over for. Mødet afholdes i et samarbejde med kunstner og skribent Anthony Dexter Giannelli og kunststuderende Victor Vejle.

Da vi igen er vendt tilbage til en fysisk centreret kunstverden, vil vi sikre, at disse rum er tilgængelige for alle; at vi arbejder for at skabe et bedre miljø for fysisk handicappede, der står overfor større forhindringer og barrierer ift. at navigere i det danske kunstmiljø. Mødet er det første skridt til at samle kunstnere, kuratorer og kunstarbejdere, der står overfor de samme og/eller lignende spørgsmål, og for at få en bedre forståelse af relevante spørgsmål og fokusområder. Desuden håber vi at finde engagerede deltagere til en fremtidig arbejdsgruppe.

Under mødet vil vi diskutere og reflektere over den nuværende tilstand og nødvendigheden af at handicappede er repræsenteret på det danske kunstfelt. Det indebærer bl.a. øgede muligheder og rådighed af ressourcer til handicappede kunstarbejdere og bedre tilgængelighed til kunstfeltet, både fysisk og i forhold til netværksopbygning, arbejdsrettigheder og sociale fordele.

Vi inviterer kunstnere og kunstarbejdere med handicap/fysiske begrænsninger/kronisk sygdom til at deltage. Ikke-handicappede er også velkomne til at deltage, men vi vil bede om en kort specifikation af din forbindelse/motivation i arbejdet med dette emne.

Vores mål er at skabe bedre muligheder for at kunstnere og kunstarbejdere kan deltage i kulturlivet, bl.a. ved at have bedre adgang til gallerier og offentlige kunstinstitutioner, som i dag ofte er utilgængelige rum. Vi er nødt til at tage fat på de forældede og utilstrækkelige retningslinjer der styrer tilgængeligheden og dikterer, om vi som handicappede har ret til et vellykket liv i kunstverdenen (der har ikke være foretaget nye retningslinjer eller revisioner fra kulturministeriet på området siden 1997). Dette skal gøres ved at forbedre adgangen til kunstens rum og ved at skabe bedre rammer for økonomisk støtte.

Program

  • 17:00 – Velkomst og introduktion
  • 17:15 – Talk v. Anthony Dexter Giannelli
  • 17:30 – Talk v. Victor Vejle
  • 17:45 – Fælles diskussion modereret af Scott William Raby
  • 18:45 – Hvad kan UKK tilbyde en fremtidig arbejdsgruppe?
  • 19:00 – 20.00 – Vi byder på vin/vand

Tilmeld dig til: info@ukk.community senest d. 23 november.

Du er også meget velkommen til at kontakte os, hvis du ikke har mulighed for at deltage på mødet, men er interesseret i at høre mere eller ønsker at deltage i arbejdsgruppen.

Note

  • Hvis du har brug for hjælp for at kunne deltage i mødet, såsom tegnsprogstolkning, bedes du give os besked, så vil vi forsøge at imødekomme det.
  • Hvis du har brug for at hvile, bevæge dig eller ikke holde øjenkontakt under mødet er du velkommen.
  • Mødet afholdes på engelsk (med mulighed for dansk oversættelse hvis nødvendigt).

Bios

Anthony Dexter Giannelli er billedkunstner og skribent, der udforsker temaer som mobilitet, synlighed, og andre perspektiver fra sin position som fysisk handicappet og minoritet. Hans visuelle praksis er centreret om en dyb personlig rejse, der kæmper for at blive set og for at finde styrke og modstandskraft gennem en immobiliserende fysisk tilstand. Aktuelt er han især optaget af den eksplosion af tilgængelige ressourcer der under pandemien blev tildelt kunstverdenen, og hvordan denne indsats kan sikres fremadrettet i det post-pandemiske miljø, som det kommer til udtryk i hans artikel, “A World of Barriers: Questioning Access for Disabled Artists and Audiences”.

Victor Vejle er kunststuderende på Det Kongelige Akademi og baserer sit arbejde på kontinuerlig og løbende research af spørgsmål om (og i så fald i hvilken udstrækning) funktionsnedsættelse og personskade kan spejles i udviklingen af den kontemporære kunstscene og samfundet generelt. Victor tager udgangspunkt i egne oplevelser til at sætte spørgsmålstegn ved den strukturelle nedgradering af funktionsnedsatte og skadede kroppe og disses eksistens i det moderne samfund. Gennem medier som installations- og videokunst udfordrer Victor præmissen om den socialt og institutionelle binære opdeling af kroppen som enten intakt eller i stykker, og hvordan disse kategorier kan udviskes og erstattes af mere alsidige alternativer til vores perception af normalitet og funktionalitet.

Scott William Raby er kunstner, researcher og organisator. Scotts kunstneriske praksis tager blandt andet udgangspunkt i selvorganisering, kunstens rolle i infrastrukturelle systemer og samfundsorienteret borgerinddragelse for at skabe nye interaktioner mellem kunstnere og det øvrige samfund. Temaer som sociopolitisk arbejde, eksistentielle sociale udviklingskriser (herunder økonomi, klima og gentrificering) og nedbrydelse/genopbygning af magtstrukturer udforskes gennem performativitet, sociale installationer, offentlige interventioner og dialoger. Scott er medarrangør på en række projekter og platforme, bl.a. F.eks i Aalborg.

Eventet er organiseret af Anthony Dexter Giannelli, Victor Vejle, Maj Horn, Katja Crevar og Felis Dos.

Mange tak til Kunsthal Charlottenborg og VinSuperNaturel for at støtte eventet.