I 2020 indgik UKK en aftale med Organisationen Danske museer (ODM), Billedkunstnernes Forbund (BKF) og Danske Billedkunstneres Fagforening (DBF) om anbefalet minimumshonorering for kunstneres udstillinger på museer, i 2023 blev aftalen opdateret og Foreningen af Kunsthaller i Danmark (FKD) kom med i aftalen.

Den nye aftale om anbefalet minimumshonorering for kunstneres udstillinger på museer gælder fra august 2023 i en periode på to år, hvorefter den genforhandles.

Se/download aftalen her

UKK ser aftalen som et vigtigt skridt mod bæredygtige arbejdsvilkår på billedkunstfeltet i Danmark. Den er et konkret værktøj når løn skal fastsættes og danner samtidig et grundlag for videre regulering af lønvilkår på billedkunstfeltet.

Aftalen gælder for danske og udenlandske kunstnere som udstiller på danske museer. Modellen er baseret på udstillingsstedernes årlige besøgstal. Satserne er minimumsbeløb og dækker ikke ny-produktion af værker. Vi ser frem til processen og nye perspektiver som aftalen åbner op for i udviklingen af et velfungerende kunstfelt.

Hvordan UKK ser brugen af aftalen og hvad den lægger op til:

Etablering af regelmæssige møder om lønvilkår mellem kunstfeltets parter

Vi foreslår at der planlægges regelmæssige møder mellem museernes og kunsthallernes organisationer, kunstnernes organisationer og de finansielle beslutningstagere, hvor kunstneres og kuratorers økonomiske arbejdsvilkår drøftes.

Liste over institutioner der anvender aftalen

Da aftalen er så ny, er det i første omgang nødvendigt at udarbejde en liste over de aktører på kunstscenen, der har tilkendegivet, at de vil anvende aftalen. Aftalen er ikke bindende, og det er op til det enkelte udstillingssted, om den følges eller ej. En liste over hvilke institutioner der vælger at anvende aftalen vil både give et indtryk af aftalens implementering og motivere andre institutioner til at tilslutte sig aftalen. Den vil også gøre det mere overskueligt for kunstnere der påbegynder et nyt samarbejde med en kunstinstitution, at vide hvilken økonomi der kan forventes. Et eksempel på, hvordan et sådant overblik kan se ud, er den hollandske honoreringsmodel Kunstnenaars Honorarium.

Overblik over aftalens brug

UKK mener, at det er afgørende, at vi i kunstbranchen går sammen om at danne et statistisk overblik over hvordan, og i hvilken udstrækning, aftalen bliver brugt. Vi foreslår, at der i fællesskab mellem kunstorganisationerne oprettes en procedure for, hvordan honorering i kunstfeltet dokumenteres, for at skabe gennemsigtighed for hvilke økonomiske processer der gør sig gældende.

Oprettelse af en uafhængig database

UKK foreslår at der skal indsamles relevante datasæt i forbindelse med honorering af kunstfeltet. Disse datasæt vil fremadrettet kunne anvendes som grundlag for statistiske undersøgelser, der vil kunne bidrage til, at give et mere helt og empirisk underbygget billede af, hvilken betydning indførelsen af honoreringsaftalen har for kunstneres levevej og ligestilling i forhold til social baggrund, etnicitet, køn og seksualitet.

Evaluering og justering af aftalen

Indsamling af data om honorering af kunstfeltet, vil danne grundlag for en effektiv evaluering af aftalen. En evaluering af anbefalingen er nødvendig for evt. justering og videreudvikling, hvor satserne følger inflation og stigning i leveomkostninger.

Flere aktører skal tilsluttes aftalen

Vi vil arbejde for at modellen videreudvikles, så også de selvorganiserede udstillingsplatforme, freelance kuratorer og kunstformidlere tilsluttes aftalen, og tager den i brug:

Anerkendelse og inklusion af kuratorer og kunstformidlere

Vi skal medtage kuratorer og kunstformidlere i aftalen. De er væsentlige aktører i kunstnerisk videns-, produktions- og udstillingsarbejde, og et vigtigt bindeled mellem parterne i kunstfeltet. De fleste kuratorer og kunstformidlere har samme freelance- og kombinations-økonomi som kunstnere. Målet om at forbedre lønvilkårene i kunstfeltet må derfor også gælde for de kuratorer og kunstformidlere som ikke er fastansatte i kunstinstitutionerne.

Inklusion af de selvorganiserede udstillingsplatforme

Det selvorganiserede felt er en vigtig del af den danske kunstscene, som rummer essentiel information for videreudviklingen af en bredere aftale, som vil stabilisere økonomien for det samlede kunstfelt. UKKs mål er på sigt at finde vej til en honoraraftale, som helt eller delvist vil inkludere det selvorganiserede felt. En aftale som skal forbedre de økonomiske arbejdsvilkår, uden at lukke ned for det eksperimenterende kunstfelt.